Regulamin programu lojalnościowego.

 

1. Celem programu jest dostarczenie konsumentom możliwości uzyskania gratyfikacji w wyniku dokonywania zakupów w sklepie internetowym kaldun.pl, www.kaldun.pl.

Organizatorem jest firma:

CABALLARIUS
Małej Łąki 2m28
02-793 Warszawa

NIP: 5811717964,

Dalej zwana kaldun.pl

2. Każdy nowy, zarejestrowany klient sklepu kaldun.pl automatycznie zostaje uczestnikiem programu.

3. Uczestnicy programu lojalnościowego otrzymują punkty za towary zakupione w sklepie internetowym.

4. Każda wydana złotówka w sklepie internetowym ma równowartość 1 punku (1zł = 1punkt).

5. Punkty naliczane są po zaksięgowaniu wpłaty i wysłaniu zamówienia.

6. Uczestnicy posiadający kilka kont w sklepie kaldun.pl nie mogą sumować punktów.

7. Za nieodebrane paczki, lub zwrot zamówienia uczestnikom programu zostaną odebrane punkty które naliczyły się automatycznie.

8. Zebrane punkty są gromadzone na koncie uczestnika programu. Uczestnik ma do nich wgląd po zalogowaniu się na swoje konto i przejściu do działu MOJE KONTO.

9. Zebrane punkty na koncie nie podlegają wymianie na gotówkę.

10. Zebrane punkty mogą być wykorzystane przy dokonywaniu kolejnych zakupów. I tak na przykład:

1) 300 punktów = rabat 20 zł

11. Rabaty uzyskane z wymiany punktów nie łączą się z innymi kodami rabatowymi dostępnymi w sklepie EPIC HERO.

12. Towary zakupione za punkty podlegają zwrotowi jak normalne produkty z asortymentu sklepu. Kiedy klient dokona zwrotu towaru zakupionego za punkty, wrócą one automatycznie na jego konto. Towary te nie podlegają darmowej wymianie. Klient może dokonać wymiany takiego produktu tylko na swój koszt.

13. Wszystkie gratyfikacje są oferowane w miarę dostępności. W przypadku braku możliwości dostarczenia określonego produktu, który obejmuję program lojalnościowy z przyczyn niezależnych od sklepu kaldun.pl zastrzega sobie prawo do zaoferowania klientowi innego produktu.

14. Sklep kaldun.pl zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu oraz zawieszenia i zakończenia programu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu form informacji i zawiadomień uczestników programu.

15. Zapisy niniejszego regulaminu nie wyłączają zasad rozliczeń zawartych w regulaminie sklepu internetowego kaldun.pl


Koszyk